Javascript is uitgeschakeld in de browser waardoor de website niet goed kan functioneren.
Schakel javascript in om deze website juist te kunnen gebruiken.
Huishoudelijk reglement - Kind & Zo

Huishoudelijk reglement

Dit reglement is van toepassing voor alle kinderen die onder behandeling zijn binnen de kinderfysiotherapiepraktijk Kind & Zo.

 • De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 21.00 uur. Indien de telefoon niet wordt opgenomen kunt u de voicemail van de praktijk inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld;
 • De praktijk is 24 uur per dag per e-mail bereikbaar via info@kindenzo.com ;
 • De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 3 werkdagen na aanmelding het eerste consult in overleg met u zal plaatsvinden;
 • Wij verzoeken u de actuele verzekeringsgegevens van uw kind door te geven aan uw kinderfysiotherapeut (i.o.). Check de naam van de aanvullende polis van uw kind en hoeveel behandelingen uw kind vergoed krijgt. In hoeverre de behandeling van uw kind wordt vergoed, is de verantwoordelijkheid van u als ouder/ verzorger;
 • Uw verzekering vergoed 1 behandeling per kind per dag. Hiermee dient u rekening te houden bij het maken van een afspraak indien uw kind onder behandeling is bij meerdere praktijken;
 • Vanuit hygiĆ«nisch oogpunt verzoeken wij om bij elke behandeling een handdoek voor uw kind mee te nemen;
 • Indien uw kind verhinderd is,verzoeken wij de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. De praktijk is anders genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen;
 • Afwezigheid therapeut: in geval van geplande afwezigheid van de kinderfysiotherapeut (vakantie/cursus ) zorgen wij, indien nodig, voor een waarneming . Als uw kinderfysiotherapeut onverwachts niet kan werken, dan bellen wij u z.s.m. op om uw afspraak te verzetten;
 • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van u en/ of uw kind;
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel ongeval, of daaruit voortvloeiende gevolgen;
 • Iedere therapeut binnen de praktijk is ingeschreven in Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie en het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie;
 • Alle therapeuten binnen de praktijk hebben een geheimhoudingsplicht en zullen de gegevens van u en uw kind met vertrouwen behandelen;
 • Archivering: wij zijn verplicht om het patiĆ«ntendossier van uw kind 10 jaar te bewaren. Na die tijd zorgen wij ervoor dat de gegevens van uw kind op verantwoorde wijze worden vernietigd;
 • De praktijk beschikt over een klachtenprocedure, op verzoek kunt u deze bij uw kinderfysiotherapeut opvragen.