Kinderfysiotherapie

Wat is Kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie die te volgen is na de opleiding fysiotherapie. Zij richt zich op het (ver)beteren van het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar.

De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan deze ontwikkeling minder snel gaan of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan de zintuigen, organen, of het zenuwstelsel. Maar het kan ook een tekort aan motorische ervaring zijn van de spieren en gewrichten. Naarmate het kind ouder wordt, zijn er steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Motoriek is bij een kind het belangrijkste middel om zichzelf en de omgeving te leren kennen. De sensomotorische ontwikkeling vormt niet alleen een basis voor de motorische ontwikkeling. Zij heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Door te bewegen leert het kind met letterlijk vallen en weer opstaan zijn lichaam en ook zijn omgeving kennen.  

Als een kind in de sensomotorische ontwikkeling een achterstand of een aandoening heeft, is het heel goed mogelijk dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed gaat ontwikkelen zoals; tijdens het spelen, sporten en gedurende het contact met leeftijdsgenoten. Tijdens het spelen beoordelen kinderen elkaar veelal op motorische vaardigheden. Als een kind altijd als laatste gekozen wordt omdat het niet snel genoeg vangt en gooit, kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Het kind kan daardoor minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen. Een gebrek aan motorische ervaring kan zelfs leiden tot problemen in de taalontwikkeling van een kind.

Tijdig signaleren, onderzoeken en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is van groot belang.

Wat doen wij?

Bij Kind & Zo observeren, onderzoeken en behandelen we uw kind. Daarnaast geven we ook voorlichting en advies. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt.

We passen de behandeling aan op het specifieke ontwikkelingsprofiel van een kind. Uitgaande van uw hulpvraag en/of die van uw kind maken we gebruik van kindgericht materiaal. Dit bieden we aan in een kindvriendelijke omgeving met voor elk kind aangepaste instructies en dosering.

Lees hier over de behandelindicaties per leeftijdscategorie en over onze werkwijze.