Schrijfmotoriek

Ondanks de toename van het gebruik van de computer is schrijven en leren schrijven nog steeds actueel. Het schrijven verloopt van enkele letters aan het begin van groep 3 tot hele zinnen aan het einde van het jaar. Dit alles gaat heel snel.

Helaas beschikken niet alle kinderen over de specifieke motorische vaardigheden die deze ontwikkeling van het schrijven mogelijk maakt. Hierdoor kan het zijn dat een kind veel moeite heeft met het leesbaar schrijven of het bijhouden van het tempo. Het schrijven op school is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals bij taal en rekenen. Niet goed kunnen schrijven kan een negatief effect hebben op deze leervakken en op het zelfbeeld van een kind.

Meestal is het de leerkracht die u adviseert extra hulp in te schakelen met betrekking tot het goed en leesbaar kunnen schrijven. Het kan echter ook voorkomen dat uw kind zelf aangeeft dat het veel moeite heeft met het schrijven.

Vragen die wij regelmatig krijgen zijn

  • Het handschrift van mijn kind is zo slordig en onleesbaar. Kan daar iets aan gedaan worden?
  • Mijn kind krijgt zijn werk niet op tijd af, hoe kan ik hem helpen?
  • Mijn kind klaagt regelmatig over een zere hand, arm en/of nek tijdens het schrijven. Hoe kan dat voorkomen worden?
  • Mijn kind houdt zijn pen zo raar vast, is dat erg?
  • Mijn kind wil graag in blokletters blijven schrijven; het leren van het verbonden schrift kost hem veel moeite. Hoe los ik dat op?

Tijdens een toegepast onderzoek nemen we diverse specifieke testen af en gaan we vragenlijsten langs. Ook nemen we contact op met de leerkracht om een goed beeld te krijgen van de probleemgebieden van uw kind en wanneer de problemen zich voor doen. Afhankelijk van de resultaten stellen we al dan niet een behandelplan voor.

Alle kinderfysiotherapeuten van Kind & Zo werken volgens het Evidence Statement Motorische Schrijfproblemen bij Kinderen van het NVFK. Zo bent u ervan verzekerd dat wij uw kind onderzoeken en behandelen volgens de meest recente wetenschappelijke evidentie t.a.v. deze doelgroep.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht.